Name_____________________________


Circle the correct spelling

Truck


©Teaching Treasures Publications - www.teachingtreasures.com.au

dear - daer leech - leetch
fear - feer screech - schreech
hear - haer tea - tae
claer - clear plea - plee
peech - peach flae - flea
reech - reach sea - sae--------------------------------------------back---------------------------------------------